June 1, 2023

Đổi mới trong tờ khai visa Mỹ

Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đang chuyển đổi sang mẫu đơn xin visa không định cư mới. Mẫu DS-160 mới, Đơn xin visa không định cư điện tử, là mẫu đơn điền hoàn toàn qua mạng được sử dụng để thu thập thông tin ứng đơn cần thiết của người muốn xin visa không định cư.

Mẫu DS-160 sẽ được trình qua mạng tới Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ qua đường truyền Internet. Viên chức lãnh sự sẽ sử dụng thông tin được điền trên mẫu DS-160 để xử lý việc xin visa và, cùng với một cuộc phỏng vấn cá nhân, sẽ quyết định đương đơn có đủ tiêu chuẩn được cấp visa không định cư hay không.

Tính tới ngày 16 tháng 4 năm 2010, đương đơn có thể ứng đơn bằng mẫu DS-160 hoặc DS-156. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 4, mẫu DS-156 sẽ không còn được sử dụng nữa và tất cả đơn xin visa sau ngày đó đều phải sử dụng mẫu DS-160.

Nếu đơn xin cấp thị thực bị từ chối, hộ chiếu sẽ được trả lại cho đương đơn ngay sau cuộc phỏng vấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *